منوی ناوبری برگه ها

درباره کیانا

دیدن کودکانی که به دلیل شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، بازی های کودکانه خود را در کار کردن جستجو می کردند دغدغه همیشگی مان بود. این فکر که چطور می توانیم باری از دوش کوچک این نان آوران بزرگ برداریم، سبب شکل گیری ایده تاسیس سازمانی مردم نهاد (NGO) با هدف آموزش به کودکان کار شد. دی ماه سال ۱۳۸۲ موفق به ثبت این ایده و اخذ مجوز از وزارت کشور شدیم. هم اکنون ۱۴ سال از آن روز می گذرد. گاهی فکر می کنیم اگر این کودکان در خانواده های دیگر یا حتی در جای دیگری متولد شده بودند الان به جای فال فروختن، زباله جمع کردن، اسپند دود کردن یا … شاید پشت میز یکی از بهترین مدرسه های شهر بودند، شاید همراه پدر در حال بازی در یکی از پارک ها بودند، شاید …
همکاری با آژانس های مختلف سازمان ملل (یونیسف UNICEF، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR و دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل UNODC)  و یک NGO بین المللی (ریلیف اینترنشنال Relife International) سبب تجربه اندوزی بیشتر و در نتیجه ارتقاء و بهبود سطح کیفی خدمات ارایه شده به ذی نفعان درسالهای اخیرشده است.